Nowe zasady doboru do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe zasady doboru do służby w Policji

 

Informujemy, iż w dniu 19 września 2007 r. w Dz. U. Nr 170, poz. 1202 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Rozporządzenie to określa nowe zasady doboru do służby w Policji. Wchodzi w życie w dniu 4 października 2007 r.

Tekst rozporządzenia / Plik PDF - 0,6 MB >>

 

 

Najistotniejsze zmiany wprowadzone rozporządzeniem MSWiA z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202)

Uwaga! Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 sierpnia 2007r. regulujące procedurę doboru do służby w Policji obowiązuje od dnia 4 października 2007r.

Lp.

Dotychczasowe zasady doboru -rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2006r.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem
z dnia 30 sierpnia 2007r.

1.

Dobór do służby prowadzony jest akcyjne. Rozpoczyna go ogłoszenie Komendanta Głównego Policji, określające terminy i limity przyjęć, co daje możliwość składania wymaganych dokumentów.

Dobór do służby prowadzony będzie
w sposób ciągły. Procedura rozpoczyna się z chwilą złożenia wymaganych dokumentów przez kandydata.

2.

Obowiązek przedłożenia zaświadczenia przez kandydata do służby z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności

Kandydat nie składa zaświadczenia z KRK. Policja realizuje to sprawdzenie w ramach postępowania sprawdzającego.

3.

Test wiedzy jako etap postępowania kwalifikacyjnego ma charakter selekcyjny. Uzyskanie min. 25 pkt z 40 możliwych zalicza ten etap.

Test wiedzy ma charakter rankingowy. Kandydat bez względu na uzyskaną liczbę punktów będzie kierowany na kolejny etap, tj. ocena sprawności fizycznej.

4.

Uzyskanie wyniku negatywnego z etapu postępowania kwalifikacyjnego: test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, wywiad zorganizowany skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat może ponownie przystąpić do procedury doboru dopiero po ogłoszeniu przez Komendanta Głównego Policji nowych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Wynik negatywny z oceny sprawności fizycznej lub wywiadu zorganizowanego kandydat będzie mógł poprawić, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik złoży oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.
Wtedy w najbliższym terminie przystąpi do poprawy tego etapu. Jeżeli ponownie uzyska wynik negatywny będzie mógł przystąpić po raz kolejny do procedury doboru po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

5.

Kandydat na członka personelu lotniczego w Policji - uproszczona procedura doboru do służby w Policji. 

Uproszczona procedura doboru do służby w Policji poszerzona została o kandydatów na członków personelu medycznego w oddziałach prewencji Policji.

6.

Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe drugiego stopnia (mgr lub inne równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia, socjologia, psychologia, politologia i informatyka) uzyskują dodatkowe punkty tj. 18.
Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe drugiego stopnia (mgr lub równorzędne) o innym kierunku uzyskują dodatkowe punkty tj. 16.

Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe drugiego stopnia (mgr lub inne równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia i informatyka) uzyskują dodatkowe punkty tj. 18.
Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe drugiego stopnia (mgr lub równorzędne)
o innym kierunku uzyskują dodatkowe punkty tj. 14.

 
 

Metryczka

Data publikacji : 28.10.2008
Data modyfikacji : 22.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Dariusz Gawęda
Osoba udostępniająca informację:
Michał Burski Samodzielne Stanowisko ds. prasowo-informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Dariusz Gawęda
do góry