Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu określają:

 

1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

2. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisaraiatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

3.Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

4.Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r w sprawie szczegółowych zasad organizacji  i zakresu  działania  komend , komisariatów i innych jednostek oraganizacyjnych Policji.

5.Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

6. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu z dn. 18.10.2010 r.

Metryczka

Data publikacji : 10.10.2008
Data modyfikacji : 22.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Dariusz Gawęda
Osoba udostępniająca informację:
Michał Burski Samodzielne Stanowisko ds. prasowo-informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Dariusz Gawęda
do góry